bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Secret Paradise Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Secret Paradise Hotel & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Каликратия

Празници - Намаления и промоции

309лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
238лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Включена закуска

28 резервации наскоро
831лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Включена закуска

26 резервации наскоро
1083лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
201лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Включена закуска

16 резервации наскоро
273лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3544лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2569лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Включена закуска

24 резервации наскоро
1519лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1101лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Включена закуска

20 резервации наскоро
2349лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Включена закуска

25 резервации наскоро
3104лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
356лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Включена закуска

27 резервации наскоро
464лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1384лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
967лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Включена закуска

17 резервации наскоро

Secret Paradise Hotel & Spa (бившият Mykonos Paradise Hotel) е семеен хотел, разположен в непосредствена близост до красиви и релаксиращи плажове и центъра на Каликратия, с директен достъп до летището на Солун (Makedonia).

Местоположение на Secret Paradise Hotel & Spa, Халкидики

Удобно разположен в западната част на полуострова, Secret Paradise Hotel & Spa има лесен достъп до изумрудените води на плажовете на залива Термайкос, както и до всички пътища, които водят до най-красивите плажове на Халкидики.
Secret Paradise Spa хотел се намира на 35 километра от град Солун в един малък рай - Неа Каликратия.
Разстояния:
Солун център - 35km
Летище Македония - 25km
Пещера Петралона - 12km
Неа Каликратия център - 440m

GPS координати:
Географска дължина: Ν40 18΄36΄΄
Географска ширина: Ε23 04΄05΄΄

разстояние до центъра: 440м.

Адрес: 9-11 G. Papandreou Str., Неа Каликратия, Greece

Удобства в Secret Paradise Hotel & Spa

Secret Paradise Hotel е отворен целогодишно, готов да Ви предложи приятен престой и магическо прекарване на празниците.
Хотелски удобства: 24 часа рецепция, а ла карт ресторант, климатик (в публичните площи), услуга пазене на багаж, бар, химическо чистене, асансьор, Интернет ( + безжичен), услуга гладене, джакузи, услуга пране, басейн, паркинг (+ безплатен), ресторант, кафе, градина на покрива, обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За Деца: високо столче, детска площадка
Удобства на стаите: климатик, балкон, баня, мокет, сешоар, интернет, мини бар, комарници, радио, сейф, сателитна телевизия, душ кабина, телефон, TV (плосък екран).
Спортни съоръжения: фитнес зала, басейн (закрит), басейн (открит) - с размери 5 х 11 m, с обособена част за децата.

- Бебешка кошара - безплатно (по заявка)
- Сейф - в стаята с доплащане
- Храната е на шведска маса
- Климатик - безплатно
- Ежедневно ползване на спа (сауна, джакузи, турска баня, закрит басейн, фитнес) с доплащане

Стаи и настаняване в Secret Paradise Hotel & Spa

Уютните стаи в съчетание с качественото обслужване ще направят престоя Ви в Secret Paradise Hotel повече от комфортен. Удобствата на стаите включват: плазмен телевизор със сателитна телевизия, индивидуален климатк, балкон, безплатен Wi Fi интернет, телефон, мини бар, аксесоари за баня, сешоар, халати и чехли, мокет, комарник.

Почивка и забавления в Secret Paradise Hotel & Spa

Вдъхновен от Древна Елада - Лускозния Спа център предлага спокойствие и включва: джакузи, сауна, хамам, фитнес център, отопляем закрит басейн, както и масажи за лице и тяло.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

503лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
683лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
753лв
699лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-7%
537лв
483лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
716лв
644лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-10%
1003лв
932лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
403лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
546лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
906лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1230лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
604лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
820лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1714лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1390лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1007лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1366лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
952лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
772лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
705лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
956лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
627лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
447лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
927лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1142лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1236лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1523лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
805лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1093лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
626лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
878лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
805лв
725лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1129лв
1048лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
302лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
410лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1254лв
1165лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-7%
895лв
805лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
762лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
618лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1081лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1333лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
463лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
571лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1904лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1545лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
502лв
466лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-7%
358лв
322лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
376лв
349лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-7%
268лв
242лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
3259лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
4233лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
931лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1219лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1142лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
927лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3157лв
2904лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2538лв
2284лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1269лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1592лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1142лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
927лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
831лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1083лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
952лв
906лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
772лв
726лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-6%
927лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1142лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1081лв
1004лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-7%
1333лв
1256лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-6%
1142лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
927лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1142лв
1050лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
927лв
834лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
773лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
594лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
4838лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3724лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
4202лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3259лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2961лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3684лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1081лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1333лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
772лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
952лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
952лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
772лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1342лв
14-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1774лв
14-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
927лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
772лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
952лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1142лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
7303лв
30.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6179лв
30.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2538лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3157лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2014лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2660лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2631лв
2441лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
2115лв
1924лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-9%
1142лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
927лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1236лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1523лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1629лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1081лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1333лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3384лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
4210лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2132лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2961лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3715лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
618лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
762лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4202лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3259лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
737лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
558лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
956лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
705лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3024лв
2675лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
2328лв
1979лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
2793лв
2374лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3601лв
3182лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
3259лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2961лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
4233лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3715лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3184лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2538лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2328лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3024лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
772лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
952лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1057лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1327лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5568лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4546лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
4210лв
3829лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-9%
3384лв
3003лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-11%
1333лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1081лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1333лв
1302лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-2%
1081лв
1050лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-3%
1862лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2419лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
927лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1142лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3715лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2961лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2328лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2115лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2654лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3001лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2282лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1765лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
713лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
928лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2538лв
2221лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-13%
3157лв
2840лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
762лв
669лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-12%
618лв
525лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
4656лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
6002лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
618лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
762лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
762лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3046лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2328лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
618лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4233лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3259лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
952лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3601лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
772лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2793лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3724лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
4838лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
772лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
952лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2631лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2115лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3160лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
4135лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3500лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4712лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
928лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
713лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1750лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1253лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1236лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1333лв
1194лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1081лв
942лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-13%
1523лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1333лв
1217лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-9%
1081лв
965лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-11%
1801лв
1591лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
931лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1219лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1397лв
1187лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
571лв
548лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
463лв
440лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-5%
4246лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3384лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
463лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2631лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
571лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2115лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3024лв
2791лв
3-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
1269лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1579лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2328лв
2095лв
3-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1236лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1523лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1236лв
5-13 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1523лв
5-13 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4202лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3259лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1236лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1523лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
772лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
952лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1010лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1261лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
629лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
809лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2301лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3136лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1269лв
1079лв
18-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
772лв
657лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
952лв
836лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
1579лв
1388лв
18-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-12%
772лв
657лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
952лв
836лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1545лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1904лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
952лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
772лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
618лв
572лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-7%
762лв
715лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-6%
4190лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2631лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5443лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
571лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
463лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2115лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
927лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3684лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1579лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2961лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1269лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1142лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2793лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3629лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1858лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1480лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2631лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2115лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
4494лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
5311лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1333лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1081лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1142лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
927лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1523лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1236лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1692лв
19-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2123лв
19-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4750лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
6079лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1828лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1397лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
309лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2538лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
381лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3157лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3259лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
4202лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
846лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1061лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1071лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
855лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
475лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
619лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2569лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3072лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3512лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2349лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1342лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
4050лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2936лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1774лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3419лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2916лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1007лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1317лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2984лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3700лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1611лв
23-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2307лв
23-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1928лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2682лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
683лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
503лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
546лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
403лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
358лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
502лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1397лв
1187лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1236лв
1213лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-2%
1828лв
1618лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
1523лв
1495лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-2%
305лв
270лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-11%
233лв
198лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
1692лв
1438лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
2123лв
1869лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
618лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2654лв
2336лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
762лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2115лв
1798лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1397лв
1187лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1814лв
1605лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
772лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
952лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2654лв
2611лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-2%
2115лв
2073лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-2%
1164лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2793лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2328лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1579лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1523лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3046лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1269лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3601лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3184лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3259лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2538лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
4265лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2328лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
618лв
28.07-01.08
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
762лв
28.07-01.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3001лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3807лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4777лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2115лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2538лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
4802лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3259лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2631лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3157лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2328лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4265лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3724лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3046лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1862лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2401лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2437лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4202лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3259лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1862лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3001лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2328лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
772лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1236лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
952лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1523лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
772лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
952лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
756лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
666лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1480лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1858лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2115лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2631лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4233лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3259лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2123лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1692лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2328лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
309лв
12-14 Авг
на човек

2 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
381лв
12-14 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3024лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1579лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1269лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
463лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
571лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1065лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3684лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1209лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2961лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
762лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
952лв
18-23 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3629лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
618лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
772лв
18-23 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1142лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
927лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2793лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2793лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2793лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1333лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1081лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3629лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3629лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6541лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
762лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
772лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
952лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5760лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
618лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
756лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
666лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3259лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3715лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2961лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
772лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
952лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4265лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1853лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2369лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1218лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3744лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
4561лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1596лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3303лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2728лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
3341лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2014лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2633лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4515лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1835лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2531лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
773лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1468лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
594лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2025лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
594лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
773лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
619лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
475лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3419лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1007лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1330лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2916лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1893лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
806лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1165лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1377лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
627лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
447лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
927лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1081лв
919лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
463лв
394лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
571лв
502лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
1858лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1327лв
1247лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-6%
796лв
701лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
634лв
539лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
4210лв
4052лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
2280лв
2002лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
2631лв
2314лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1057лв
994лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-6%
1480лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1854лв
1576лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3384лв
3257лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-4%
1333лв
1171лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
2115лв
1798лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1142лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1142лв
1114лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-3%
1269лв
19-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2328лв
1979лв
19-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
4838лв
4349лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1523лв
1477лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-3%
7190лв
6968лв
19.07-22.08
на човек

34 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-3%
927лв
904лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-3%
1592лв
19-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1164лв
1129лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-3%
466лв
396лв
19-21 Юли
на човек

2 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
609лв
539лв
19-21 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-11%
9023лв
8801лв
19.07-22.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-2%
3024лв
2675лв
19-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-12%
3724лв
3236лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-13%
4233лв
3814лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1480лв
1290лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-13%
2961лв
2580лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-13%
3259лв
2840лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-13%
2115лв
1798лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
154лв
131лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
2631лв
2314лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
190лв
167лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
4233лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1858лв
1667лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
3684лв
3303лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3259лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3601лв
3252лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2793лв
2444лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-13%
1057лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1327лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1858лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3001лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2401лв
2122лв
22-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-12%
381лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2654лв
2400лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2115лв
1861лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-12%
1480лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2328лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1862лв
1583лв
22-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
309лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
571лв
502лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-12%
463лв
394лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
932лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1058лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
463лв
417лв
24-27 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
2961лв
2834лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-4%
571лв
525лв
24-27 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
3715лв
3588лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-3%
3684лв
25.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3259лв
3189лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-2%
2961лв
25.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3157лв
3094лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-2%
4265лв
4195лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-2%
1236лв
1213лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-2%
618лв
595лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-4%
762лв
738лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-3%
2538лв
2474лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-3%
1545лв
1483лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-4%
1523лв
1500лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-2%
1900лв
1838лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-3%
1057лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1397лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1801лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3807лв
26.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
4777лв
26.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1327лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1052лв
27-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3724лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3259лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2793лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
4202лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
463лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
571лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3629лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
846лв
27-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
4802лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1397лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2961лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1828лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3684лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2437лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1862лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1854лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2285лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3001лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
571лв
30.07-02.08
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2328лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
463лв
30.07-02.08
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
618лв
556лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
772лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
952лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
762лв
700лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
4230лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
5262лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
154лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
190лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2961лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
16293лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3629лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4230лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1692лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3684лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2793лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
20527лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5262лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2105лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6569лв
04.08-09.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
466лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1904лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5275лв
04.08-09.09
на човек

36 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1545лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
600лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3259лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3157лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1579лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1269лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2631лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2115лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2538лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
463лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
4233лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
571лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2401лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1862лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2631лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2115лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
6093лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4656лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
3384лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
4656лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3656лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6048лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2793лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
4210лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1523лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2115лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1164лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
4233лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2654лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3259лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2538лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3184лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
634лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2123лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
796лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
762лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1142лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
618лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1692лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
927лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
5402лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3001лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4190лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
772лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2328лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
952лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2095лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2742лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3046лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2132лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3157лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2328лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1629лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2538лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
5777лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
16709лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2401лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
927лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1081лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
12936лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1333лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2654лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2115лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1862лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
4555лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1142лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2538лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3157лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
932лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1058лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
927лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
13320лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1081лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1333лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
17244лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1142лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2115лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2654лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
927лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1142лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3629лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2793лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1397лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1828лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1592лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4326лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
5620лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
190лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
154лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3656лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1269лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2793лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3046лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1523лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
762лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2538лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
618лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1692лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2328лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3157лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2654лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2105лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1164лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2115лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
4530лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4163лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1107лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
891лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
5510лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6011лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2827лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
882лв
29.08-02.09
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1065лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1683лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1940лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2131лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1306лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1425лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2456лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1169лв
29.08-02.09
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2808лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2188лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1051лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2301лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1374лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3109лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2509лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1835лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
773лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
594лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2554лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1277лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2633лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1835лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
619лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
918лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
475лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1678лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2014лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2194лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
594лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
773лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1756лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1342лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2569лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
773лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
619лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
464лв
6-9 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
594лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3544лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
475лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
356лв
6-9 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1342лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
831лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
594лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1774лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1083лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
773лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1835лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2509лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3072лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
119лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
475лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1851лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1392лв
9-18 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро