bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Secret Paradise Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Secret Paradise Hotel & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Каликратия

Secret Paradise Hotel & Spa (бившият Mykonos Paradise Hotel) е семеен хотел, разположен в непосредствена близост до красиви и релаксиращи плажове и центъра на Каликратия, с директен достъп до летището на Солун (Makedonia).

Местоположение на Secret Paradise Hotel & Spa, Халкидики

Удобно разположен в западната част на полуострова, Secret Paradise Hotel & Spa има лесен достъп до изумрудените води на плажовете на залива Термайкос, както и до всички пътища, които водят до най-красивите плажове на Халкидики.
Secret Paradise Spa хотел се намира на 35 километра от град Солун в един малък рай - Неа Каликратия.
Разстояния:
Солун център - 35km
Летище Македония - 25km
Пещера Петралона - 12km
Неа Каликратия център - 440m

GPS координати:
Географска дължина: Ν40 18΄36΄΄
Географска ширина: Ε23 04΄05΄΄

разстояние до центъра: 440м.

Адрес: 9-11 G. Papandreou Str., Неа Каликратия, Greece

Удобства в Secret Paradise Hotel & Spa

Secret Paradise Hotel е отворен целогодишно, готов да Ви предложи приятен престой и магическо прекарване на празниците.
Хотелски удобства: 24 часа рецепция, а ла карт ресторант, климатик (в публичните площи), услуга пазене на багаж, бар, химическо чистене, асансьор, Интернет ( + безжичен), услуга гладене, джакузи, услуга пране, басейн, паркинг (+ безплатен), ресторант, кафе, градина на покрива, обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За Деца: високо столче, детска площадка
Удобства на стаите: климатик, балкон, баня, мокет, сешоар, интернет, мини бар, комарници, радио, сейф, сателитна телевизия, душ кабина, телефон, TV (плосък екран).
Спортни съоръжения: фитнес зала, басейн (закрит), басейн (открит) - с размери 5 х 11 m, с обособена част за децата.

- Бебешка кошара - безплатно (по заявка)
- Сейф - в стаята с доплащане
- Храната е на шведска маса
- Климатик - безплатно
- Ежедневно ползване на спа (сауна, джакузи, турска баня, закрит басейн, фитнес) с доплащане

Стаи и настаняване в Secret Paradise Hotel & Spa

Уютните стаи в съчетание с качественото обслужване ще направят престоя Ви в Secret Paradise Hotel повече от комфортен. Удобствата на стаите включват: плазмен телевизор със сателитна телевизия, индивидуален климатк, балкон, безплатен Wi Fi интернет, телефон, мини бар, аксесоари за баня, сешоар, халати и чехли, мокет, комарник.

Почивка и забавления в Secret Paradise Hotel & Spa

Вдъхновен от Древна Елада - Лускозния Спа център предлага спокойствие и включва: джакузи, сауна, хамам, фитнес център, отопляем закрит басейн, както и масажи за лице и тяло.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

817лв
695лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
604лв
513лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2349лв
1997лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
3065лв
2605лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1236лв
1050лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1520лв
1292лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1545лв
1313лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1362лв
1158лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
545лв
463лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
500лв
425лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
358лв
304лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
906лв
770лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
1226лв
1042лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1250лв
1062лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
895лв
761лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
447лв
380лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
625лв
531лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4726лв
4017лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3807лв
3236лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1089лв
926лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
805лв
685лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
4223лв
3378лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3259лв
2607лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
409лв
347лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
302лв
257лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
375лв
319лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
268лв
228лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
570лв
484лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
463лв
394лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
463лв
394лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
570лв
484лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
805лв
685лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
1125лв
956лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5121лв
4097лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
6588лв
5271лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
4726лв
4017лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3807лв
3236лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3002лв
2402лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2202лв
1762лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1007лв
856лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1326лв
1127лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2349лв
1997лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3065лв
2605лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1545лв
1236лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1225лв
980лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3259лв
2770лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
4223лв
3589лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5252лв
4201лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
4230лв
3384лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-20%
1324лв
1125лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1057лв
899лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1258лв
1070лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1010лв
858лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
1085лв
868лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1511лв
1209лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1080лв
864лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
831лв
665лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2995лв
2546лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2328лв
1979лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
3384лв
2707лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-20%
4236лв
3389лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3676лв
2941лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
2961лв
2369лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2793лв
2374лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
3594лв
3055лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
4193лв
3564лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2385лв
2027лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1853лв
1575лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2569лв
2055лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3533лв
2826лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3034лв
2427лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3886лв
3109лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
855лв
715лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-16%
1068лв
893лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-16%
2538лв
2157лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
3177лв
2700лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3151лв
2521лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2538лв
2030лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-20%
3594лв
3055лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2793лв
2374лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1140лв
912лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
927лв
741лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1692лв
1438лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2118лв
1800лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3624лв
2926лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-19%
926лв
740лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2772лв
2239лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-19%
713лв
570лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1010лв
858лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
4027лв
3423лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3209лв
2728лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1258лв
1070лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
5331лв
4265лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4091лв
3273лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
4223лв
3378лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3676лв
3125лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3259лв
2607лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-20%
2961лв
2517лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1140лв
912лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
927лв
741лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-20%
927лв
741лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1140лв
912лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2961лв
2517лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
3706лв
3150лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3016лв
2413лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2328лв
1862лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-20%
5295лв
4500лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4230лв
3595лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
927лв
741лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1140лв
912лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1081лв
865лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1330лв
1064лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1853лв
1482лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1480лв
1184лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
772лв
657лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
950лв
807лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2278лв
1823лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1611лв
1289лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2627лв
2233лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2014лв
1712лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1101лв
881лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-20%
1527лв
1222лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
831лв
707лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1080лв
918лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
2976лв
2381лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3062лв
2449лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-20%
3996лв
3196лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2786лв
2368лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
2363лв
1890лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
3501лв
2976лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2229лв
1783лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1437лв
1221лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2896лв
2317лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1809лв
1538лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
525лв
446лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2961лв
2369лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
3676лв
2941лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
423лв
360лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
4162лв
3538лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3666лв
3116лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1480лв
1258лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1853лв
1575лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4223лв
3589лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2793лв
2374лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3619лв
3077лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
4193лв
3564лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1081лв
865лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-20%
5777лв
4910лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4653лв
3955лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1330лв
1064лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1330лв
1130лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
3676лв
3125лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2961лв
2517лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
2995лв
2546лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1057лв
846лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2328лв
1979лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
1324лв
1059лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4826лв
4102лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3724лв
3166лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
2118лв
1800лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
4656лв
3724лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-20%
5989лв
4792лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1692лв
1438лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2328лв
1979лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3016лв
2564лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1710лв
1453лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1390лв
1182лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
4193лв
3564лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
9311лв
7914лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
12151лв
10328лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
4223лв
3589лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
466лв
396лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
603лв
513лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2793лв
2235лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
3619лв
2896лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2626лв
2101лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2115лв
1692лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
3724лв
3166лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
4792лв
4073лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1853лв
1575лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1480лв
1258лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4273лв
3418лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-20%
4055лв
3447лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5551лв
4440лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3558лв
3025лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1223лв
1039лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
974лв
828лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1080лв
918лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
5552лв
4719лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4037лв
3432лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
831лв
707лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
2349лв
1879лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-20%
1080лв
918лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3095лв
2476лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
771лв
656лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
926лв
740лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
831лв
707лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
713лв
570лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-20%
594лв
505лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
3503лв
2802лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2569лв
2055лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-20%
1663лв
1413лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2160лв
1836лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2569лв
2055лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3503лв
2802лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2002лв
1701лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4683лв
3746лв
24.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2189лв
1751лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1678лв
1342лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-20%
1342лв
1074лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3618лв
2895лв
24.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1468лв
1248лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1768лв
1415лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1835лв
1560лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
2668лв
2268лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
2502лв
2127лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3632лв
3087лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3894лв
3116лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
5095лв
4076лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3062лв
2603лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
1665лв
1415лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
2199лв
1869лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1517лв
1290лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2596лв
2077лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-20%
3527лв
2998лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1943лв
1652лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4663лв
3964лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4056лв
3447лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3422лв
2738лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2538лв
2158лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
500лв
425лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2027лв
1723лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
367лв
312лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
2793лв
2235лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
4193лв
3564лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4653лв
3955лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
5777лв
4910лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3619лв
2896лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
4190лв
3352лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3259лв
2770лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
5390лв
4312лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1330лв
1130лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
1081лв
865лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1236лв
1050лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
3706лв
2965лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1520лв
1292лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3151лв
2521лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1330лв
1064лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2538лв
2030лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2961лв
2369лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3384лв
2876лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2793лв
2374лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3594лв
3055лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3151лв
2678лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4201лв
3571лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2538лв
2157лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
2328лв
1979лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2995лв
2546лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1236лв
1050лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1520лв
1292лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1519лв
1291лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1164лв
989лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1480лв
1184лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1853лв
1482лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2647лв
2250лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
2660лв
2128лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2163лв
1730лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3151лв
2678лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2538лв
2157лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2126лв
1701лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1629лв
1304лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-20%
1081лв
919лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1269лв
1079лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3151лв
2678лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2538лв
2157лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
4726лв
4017лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3807лв
3236лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1588лв
1350лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1545лв
1313лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1823лв
1549лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1519лв
1215лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2095лв
1781лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1480лв
1184лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1853лв
1482лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1692лв
1353лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2118лв
1694лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1397лв
1187лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1164лв
931лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
2734лв
2324лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
3151лв
2521лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1330лв
1130лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2538лв
2030лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2961лв
2517лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
3676лв
3125лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3676лв
3125лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2961лв
2517лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2961лв
2517лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
3676лв
3125лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
6075лв
4860лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
760лв
646лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
618лв
525лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
4656лв
3724лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2626лв
2232лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
4193лв
3564лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4792лв
3833лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2538лв
2157лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
3177лв
2700лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3724лв
2980лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3259лв
2607лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
4253лв
3402лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4253лв
3402лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2328лв
1979лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3259лв
2607лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2995лв
2546лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
525лв
446лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
423лв
360лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
760лв
646лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
618лв
525лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
4193лв
3564лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
5824лв
4950лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2647лв
2250лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4653лв
3955лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1480лв
1258лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1853лв
1575лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2538лв
2157лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
3151лв
2678лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3676лв
3125лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2961лв
2517лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
4154лв
3531лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3160лв
2686лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1460лв
1168лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1140лв
912лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
3402лв
2721лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-20%
1223лв
1040лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
4602лв
3682лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1578лв
1342лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1851лв
1573лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1425лв
1211лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1175лв
940лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
463лв
393лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1547лв
1238лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
356лв
303лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
356лв
303лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
463лв
393лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3563лв
3029лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
238лв
202лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
309лв
262лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2569лв
2184лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
3028лв
2574лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2524лв
2145лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2202лв
1872лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1835лв
1560лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
2653лв
2255лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2014лв
1712лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
671лв
571лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
884лв
752лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1162лв
987лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
878лв
746лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
457лв
388лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
735лв
625лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
599лв
509лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
558лв
474лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
302лв
257лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
409лв
347лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
272лв
232лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
201лв
171лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1337лв
1136лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
964лв
819лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
683лв
25.12-01.01
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
3449лв
2931лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
4382лв
3725лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3002лв
2552лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2202лв
1872лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
2728лв
2318лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3341лв
2840лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4112лв
3495лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3448лв
2931лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2835лв
2409лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
3396лв
2887лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2942лв
2501лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
3555лв
3022лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2404лв
2043лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
2759лв
2345лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4540лв
3859лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3825лв
3251лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1501лв
1276лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
618лв
525лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1611лв
1369лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
3983лв
3386лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
760лв
646лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
772лв
657лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3370лв
2865лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
950лв
807лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1930лв
1641лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1862лв
1583лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2430лв
2066лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3320лв
2822лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2809лв
2387лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
4803лв
4082лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4057лв
3449лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
5056лв
4297лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
5975лв
5079лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2413лв
2051лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1862лв
1583лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
3777лв
3210лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3088лв
2625лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4494лв
3820лв
3-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
5311лв
4515лв
3-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2317лв
1969лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
2850лв
2422лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1545лв
1313лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1710лв
1453лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1390лв
1182лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
1236лв
1050лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1520лв
1292лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
772лв
657лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
950лв
807лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
760лв
646лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
618лв
525лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2256лв
1918лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
3220лв
2737лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2536лв
2156лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2026лв
1722лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
681лв
579лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
931лв
791лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
1215лв
1033лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1063лв
904лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
815лв
693лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
911лв
775лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
698лв
594лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Включена закуска база хранене.
Закуска и вечеря, All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!